Zákaznická podpora:295562735info@arken.cz

Montáž hliníkové pergoly od A po Z

blog-pregoly

Pokud jste se rozhodli pořídit ke svému domu posezení v podobě hliníkové pergoly, ať už kvůli odolnosti konstrukce, modernímu vzhledu či cenové dostupnosti, čeká vás po doručení pergoly její montáž. V případě volně stojící pergoly je situace jednodušší, poněvadž řešíte pouze sestavení a ukotvení pergoly do země. Pokud jste si ovšem pořídili v současnosti velmi oblíbenou pergolu ke zdi, čeká vás u montáže také její ukotvení ke zdi (nejčastěji domu). Začněme však popořádku.

A je to doma aneb doručení zboží

Hliníkové pergoly vám nejčastěji doručí přepravní služba v krabicích. V části nich najdete profily, v další pak nařezaný polykarbonát. Při přebírání zboží dbejte na řádnou kontrolu, poněvadž promáčknutý či poškrábaný profil bude s velkou pravděpodobností vidět i na finální stavbě.

baleni-pergol

Náš tip: Pokud je karton krabice deformovaný (nejčastěji v rozích) či je krabice protrhnutá/promáčklá, trvejte na sepsání protokolu o podezření na poškození přímo s kurýrem. Na pozdější reklamace není již ze strany dopravce brán ohled, a to ani několik minut po jeho odjezdu. Navíc kurýr nemůže bez vašeho podpisu stvrzujícího kompletnost a nepoškozenost zásilky odjet.

Po otevření krabice doporučujeme vyhledat montážní návod a překontrolovat kompletnost zásilky. Návod budete dále potřebovat pro zjištění potřebných rozměrů k přípravě základů pergoly. Často lze návod najít ke stažení také na stránkách prodejce - v tomto případě se na přípravu základů můžete vrhnout ještě před dodáním zboží.

Základy pro hliníkovou pergolu

Ať už se bavíme o volně stojící pergole, nebo pergole ke zdi, vždy je nutné všechny stojny pergoly upevnit na pevný, nejlépe betonový základ. Patka stojny pergoly je od výroby opatřena nejčastěji 4 otvory pro ukotvení přiloženými šrouby s hmoždinkou.

hlinikova-pergola

Betonových základů pro uchycení patek je vícero typů:

  • Betonová základová deska – komplexní řešení, pokud chcete mít sjednocenou podlahu uvnitř celé pergoly či chcete, aby byla podlaha pergoly výše než okolní plocha;
  • Betonový pás – není nutné vyměřovat přesné rozestupy mezi stojnami, nevýhodou je však velké plýtvání stavebním materiálem a také vaším časem při výkopu;
  • Betonové základy pro jednotlivé patky – minimalistické řešení, které nejméně narušuje ráz přírodní plochy pod pergolou. Jedná se o nejoblíbenější způsob kotvení hliníkových pergol.

Při přípravě samostatných betonových základů pro patky pergoly vás na počátku čeká vyměření jejich pozice (dle vzdálenosti od zdi a dle rozestupů mezi stojnami) a dále zjištění rozměrů základů dle rozměru samotných patek. Ten je vždy uveden v návodu či ho můžete zjistit naměřením samotného dílu. Nebojte se udělat základ větší - minimalizujete tím totiž pravděpodobnost, že vám stojna o pár milimetrů či centimetrů nebude na připravený základ sedět.

vykopani-der

Neméně důležitá je také hloubka základu, která by měla dosahovat alespoň 80 cm, u jílového podkladu ještě více. (V zeměpisných šířkách území České republiky je za nezámrznou hloubku považována úroveň 80 až 140 cm pod povrchem, a to dle typu zeminy.) Pokud nedodržíte nezámrznou hloubku, může dojít vlivem posuvu půdy k deformaci a nevratnému poškození konstrukce.

Náš tip: Při hloubení děr na betonové základy vám bodne ruční zemní vrták, který práci zjednoduší a urychlí. K dostání jsou mimo jiné i vrtáky o průměru 250 mm, které jsou pro tento typ hloubení naprosto dostačující.

Dle vašich potřeb lze aplikovat beton přímo do vyhloubené díry. Pokud chcete, aby patky čněly nad povrch, je vhodné využít betonové ztracené bednění, které po vyskládání do požadované výšky vybetonujete. Pro ještě jednodušší řešení použijte plastové kanalizační potrubí KG.

mceclip3-8

Co se týká betonové směsi, je vhodné použít beton třídy C12/15, příp. C8/10 v případě menších pergol. Před samotnou betonáží myslete na vyrovnání všech základů, s čímž pomůže vodováha či laserové měřiče.

Stavba a ukotvení pergoly ke zdi

Nyní je na řadě samotná montáž pergoly, která není nikterak náročná, ale protože budete manipulovat s poměrně velkými díly, určitě stavbu nezvládnete sami. Optimální počet jsou 3-4 osoby, a to především u větších pergol v momentě, kdy dochází ke kotvení pergoly na zeď. Když už jsme u kotvení na zeď, pojďme se na něj podívat blíže.

Usazování pergoly na zeď spočívá nejprve v připevnění nosné konzole na zeď, do níž je pak samotná pergola zasazena a ukotvena. Pokud instalujete konzoly do obyčejné nezateplené betonové zdi, vystačíte si s přiloženým kotvicím materiálem. Rozhodnete-li se kotvit pergolu do zateplené zdi, k dřevěnému základu či Ytongu/Pórobetonu, je nutné zvolit vhodný upevňovací set dle jednotlivých typů setů dle tabulky níže:

Typy upevňovacích setů
  Vhodný pro Přerušený tepelný most Lze modifikovat
Typ A dřevo / OBS desky / zdi bez vnější izolace NE NE
Typ B beton / plná zdiva / vnější izolace do 10 cm NE

Lze zkrátit PVC nosník podle tloušťky zateplení

Typ B 150 mm beton / plná zdiva / vnější izolace do 15 cm NE Lze zkrátit PVC nosník podle tloušťky zateplení
Typ B 200 mm beton / plná zdiva / vnější izolace do 20 cm NE Lze zkrátit PVC nosník podle tloušťky zateplení
Typ C beton / plná zdiva / nevhodný pro Porobeton NE

NE

Typ D Porobeton / Ytong / dutá zdiva / zdi s vnější izolací ANO Podpěrný nosník i závitovou tyč lze zkrátit podle tloušťky zdiva a zateplení
Typ E Porobeton / Ytong / dutá zdiva / zdi bez vnější izolace ANO

PVC nosník lze zkrátit podle tloušťky zdiva

Typ F

dřevo / OSB desky / zdi bez vnější izolace

ANO

Podpěrný nosník lze zakrátit podle tloušťky zdi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tepelný most: Takové místo ve stavbě nebo stavební konstrukci, ve kterém dochází k rychlejšímu průniku tepla z vnitřního prostředí do prostředí venkovního ve srovnání s jinými místy uvažované stavby či konstrukce. Tepelné mosty na budovách způsobují zvýšení energetické náročnosti stavby, také bodové (či liniové) ochlazování vnitřního líce konstrukce, které může vést ke kondenzaci i tvorbě plísní nebo rychlejší degradaci stavební konstrukce.

Pro instalaci kotvicí sady je potřeba vrták do zdi v délce závitové tyče či nosníku – ta je vždy uvedena ve specifikaci produktu, ale obvykle je to cca 30 cm. V závislosti na typu upevňovacího setu pak myslete na vykružování izolace domu pro vymezovací válec (neobsahují ho všechny typy setů). Pokud ho ovšem váš set obsahuje, bude potřeba pořídit tzv. vykružovák (korunkový vrták) požadovaného průměru (dle průměru vymezovacího válce) a požadované délky (dle tloušťky izolace). Na závěr doporučujeme pro perfektní pevnost použít chemickou kotvu.

mceclip0-58

Náš tip: Každá upevňovací konzole pergoly obsahuje jiný počet děr pro ukotvení konzole. Informujte se v návodu nebo na zákaznické lince o počtu děr, na základě kterého kupte shodný počet upevňovacích kotev. Pozor, kotvy občas bývají prodávány v setu, který obsahuje nejčastěji 2 kusy v balení.

Usazení polykarbonátu

Při sestavování konstrukce vás u většiny hliníkových pergol čeká také usazení polykarbonátu, který je dodáván v různých tloušťkách či barevných provedeních. Značnou výhodou, například oproti skleníkům, je skutečnost, že desky dostanete v balení již nařezané, a tudíž se netrápíte s formátováním.

Na co se ovšem často zapomíná, je uzavření dutinek polykarbonátu, abyste předešli pronikání prachu, mechu, hmyzu, řas či vlhkosti. Aplikací ventilační nebo těsnící pásky tak zvládnete polykarbonátu zdvojnásobit jeho životnost.

Na výběr máte tři základní možnosti, a to:

  • Těsnicí pásky: Zabraňují pronikání nečistot včetně vody a vzduchu. Funkce je podobná jako u silikonu na plasty.
  • Ventilační pásky: Zabraňují pronikání nečistot, ale jsou částečně propustné (vzduch, voda).
  • Ventilační pásky s modifikací Antidust: Zabraňují pronikání nečistot včetně nejmenších částic (<45 µm), ale jsou částečně propustné (vzduch, voda).

Doporučení pro šířku pásky dle tloušťky polykarbonátové desky.

  • Polykarbonát 4 mm - páska tloušťky 28 mm
  • Polykarbonát 6 mm - páska tloušťky 28-38 mm
  • Polykarbonát 8-10 mm - páska tloušťky 38-60 mm

Více se o řezání, utěsnění a péči o polykarbonát dozvíte v našem blogovém článku.

Závěrem

Jak jste se mohli dozvědět výše, stavba pergoly vyžaduje určitou zručnost, nicméně s trochou trpělivosti ji je schopný postavit skoro každý. V případě, že se na stavbu například z časových důvodů či z důvodu absence potřebného nářadí a vybavení necítíte, můžete nechat montáž na odbornících.

V závislosti na typu pergoly, velikosti, způsobu kotvení a mnoha dalších faktorech začínají ceny montáží pergol cca na 12 tis. Kč. V případě, že budete žádat i přípravu betonových základů pro patky, je nutné počítat s dobou potřebnou pro tvrdnutí betonu, a montáž je tak realizována ve více dnech. Samotnou montáž a kotvení pergoly do zdi stíhají montážní týmy standardně v rámci jednoho dne. 

nahled-pergoly

 

Facebook sdílej google plus sdílej twitter sdílej