Zákaznická podpora:295562735info@arken.cz

Když kamna netopí aneb nejčastější problémy spojené s provozem krbových kamen

blog-nejcastejsi-problémy

Pořízením a instalací nových krbových kamen či krbové vložky vaše dobrodružství s vytápěním tuhými palivy teprve začíná. Topení v kamnech může být spojeno s řadou různých typů komplikací. Valné většině problémů se lze vyhnout výběrem správných kamen, správnou instalací krbových kamen jak ke komínu, tak případně k otopné soustavě, a nakonec používáním kamen podle návodu k obsluze.

V tomto článku najdete nejčastější problémy, které se mohou při topení v kamnech vyskytnout, příčiny těchto potíží a možnosti, jak se jich případně zbavit.

Nejčastěji se při topení můžete setkat s těmito problémy: 

  Krbová kamna špatně hoří - během přikládání nebo v průběhu topení 

Příčina
Řešení
Špatně těsnící spalinová cesta (kouřovod nebo komín) - nasává se falešný vzduch Nechte prověřit těsnost kominíkem. Řádně sesaďte kouřovody na sebe a poškozené vyměňte.
Komín má špatný tah Opět se obraťte na kominíka. Řešením může být vyčištění komína, odstranění kouřových redukcí, zvýšení komína, přiveďte dostatek vzduchu do místnosti.
Dvířka jiného topeniště, které je napojeno na stejný komín, jsou otevřena Zavřete dvířka u jiného topeniště.
Čistící otvory komína nebo kouřovodů jsou otevřeny Všechny otevřené otvory zavřete.
Kamna, kouřovody nebo komín jsou zanešené (ucpané) Celá spalinová cesta včetně kamen musí být vyčištěna. Dbejte přitom alespoň minimálních zákonných intervalů.
Kamna nemají dostatek čerstvého vzduchu Kamna spotřebují až 15 m3 vzduchu za hodinu. Pravidelně větrejte místnost. V případě, že se jedná o kamna s CPV, zkontrolujte průchodnost celého systému.
Zhoršené venkovní podmínky V přechodném období (vyšší venkovní teplota, nárazový vítr, deštivé nebo vlhké počasí) se může zhoršit tah komína. Tah komína zlepšíte přikládáním co nejmenšího množství paliva.
Používáte špatné palivo Nepoužívejte k zatápění v kamnech uhlí či koks, pokud nemají kamna toto palivo předepsáno. Nikdy nepoužívejte hořlaviny ani odpady. Čím sušší palivo, tím lépe (alespoň 2 roky sušené dřevo).

Ucpané spalinové cesty teplovodního výměníku

(možné pouze v případě, že se jedná o zařízení s teplovodním výměníkem)

Vyčistěte teplovodní výměník dle návodu vašich kamen. Zajistěte min. teplotu 60 stupňů vratné vody.

 

 Kamna nelze dostatečně rychle roztopit 

Příčina Řešení
Přiložili jste příliš málo paliva Přiložte dle instrukcí v návodu kamen.
Zavřený přívod primárního vzduchu Otevřete regulátor primárního vzduchu a zároveň přivřete regulátor sekundárního vzduchu.
Výměník příliš dlouho ochlazuje topeniště (možné pouze v případě, že se jedná o zařízení s teplovodním výměníkem Na výstup z výměníku je třeba instalovat spínací termostat oběhové čerpadla. Ten musí být vždy nastavený na 75 °C. Odstavte některé radiátory od soustavy. Soustavu doplňte termoregulačním ventilem.

 

 Prostor není dostatečně vytápěn 

Příčina Řešení
Kamna nemají dostatečný výkon O výkonu kamen se poraďte s topenářem. Rovněž můžete snížit tepelné ztráty vytápěného prostoru (např. zateplením).
Kamna nebo kouřovody jsou znečištěné Kamna i kouřovod musí být vyčištěny. 
Tah komína je příliš malý Při výběru kamen si všímejte předepsaného minimálního tahu komína pro kamna. Při již nainstalovaných kamnech se poraďte s kominíkem a topenářem.
Kamna nejsou správně provozována Vždy dbejte na provozování kamen dle návodu. Týká se především správného postupu při topení (typ paliva, množství paliva, nastavení regulátorů apod.).

 

 Kamna dávají příliš velký topný výkon 

Příčina Řešení
Kamna nejsou správně provozována Vždy dbejte na provozování kamen dle návodu. Týká se především správného postupu při topení (typ paliva, množství paliva, nastavení regulátorů apod.).
Dvířka nejsou dovřená Dvířka popelníku zcela uzavřete.
Těsnění dvířek/skla je poškozené Vyměňte těsnění.
Tah komína je příliš velký Při výběru kamen si všímejte předepsaného minimálního tahu komína pro kamna. Při již nainstalovaných kamnech se poraďte s kominíkem a topenářem.

 

 Kamna zapáchají a kouří 

Příčina Řešení
Tah komína je příliš malý Při výběru kamen si všímejte předepsaného minimálního tahu komína pro kamna. Při již nainstalovaných kamnech se poraďte s kominíkem a topenářem.
Jde o vypalování ochranného laku u nových kamen, nebo jsou kamna zašpiněna Po vypálení kamen zápach brzy pomine. Pokud kamna zapáchají při studeném stavu, je třeba je vyčistit. 

 

 Sklo dvířek se zanáší 

Možná příčina Řešení
Nevhodné palivo, špatně nastavené spalování, špatný tah komína (i dočasně), uvolněné těsnění dvířek Podle způsobu je nutno sklo dvířek občas vyčistit. Při topení uhelnými briketami se sklo dvířek zanáší častěji.
Tah komína je příliš malý Při výběru kamen si všímejte předepsaného minimálního tahu komína pro kamna. Při již nainstalovaných kamnech se poraďte s kominíkem a topenářem.
Do topeniště bylo vloženo příliš mnoho paliva Přikládejte předepsané množství paliva.
Bylo použito vlhké dřevo Používejte pouze suché palivo.

 

 Výkon výměníku není dostatečný 

Příčina Řešení
Teplosměnné plochy výměníku jsou zanesené Teplosměnné plochy očistěte kartáčem.
Kamna nejsou provozována na dostatečný výkon, je nastavený úsporný režim (přivřené regulátory vzduchu) Zvyšte výkon kamen otevřením regulátorů vzduchu.
V systému není dostatečný tlak vody (dostatek vody) Zkontrolujte tlak vody a systém případně natlakujte (doplněním vody).

 

 Otopná soustava se přehřívá 

Příčina Řešení
Topný systém nemá dostatečný odběr tepelného výkonu Zkontrolujte, zda jsou radiátory otevřené. Nejlépe se obraťte na odborníka.